CÍMOLDAL AKTUALITÁSOK GALÉRIA KAPCSOLAT
2018.02.24. Szombat
 

Támogatók

1_1.jpg

Társoldalunk
Munkatestületek / Média

Mintegy két és félmillió dinárral támogatja a Magyar Nemzeti Tanács a családbarát tartalmak megjelenését a vajdasági magyar médiában. Az MNT pályázatán nyolc magyar nyelven megjelenő, illetve sugárzó médium nyert pénzt. Ezek tagjai az MNT illetékes munkacsoportjának, a korábbiakban is arra törekedtek, hogy minél több olyan tartalmat jelentessenek meg, amelyek ösztönzik a szülőföldön való megmaradást és a családalapítást. A most elnyert összegeket elsősorban az ezzel foglalkozó újságírók és szerkesztők tiszteletdíjára, illetve az utazási költségek fedezésére fordítják majd.

Forrás:http://pannonrtv.com/web/?p=125551A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

A NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV 2013-2017 MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ, 2014-ES ÉVBEN, ELSŐ ÍZBEN

ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA   

A pályázat formája: zárt pályázat. ( A pályázaton részt vehetnek az MNT Népesedési Akcióterv média munkatestületben aktívan részt vett médiaházak. Név szerint: Hét Nap, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Újvidéki Rádió, Szabadkai Rádió, Családi Kör, Info TV Cnesa Magyarkanizsa, Magyar Szó, Tájékoztatási KV Topolya)

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 2.600.000,000 (azaz: kétmillió-hatszázezer) dinár.

A támogatás igényelhető: a Népesedési Akciótervben foglalt céloknak megfelelő média tartalmak létrehozásakor felmerülő útiköltségek és személyi költségek (napidíj, tiszteletdíj, prémium) kifizetésére. 

A pályázat határideje:

-       a pályázati felhívás 2014. február 10-től 2014. február 24-ig áll nyitva a pályázók    számára,

-       a pályázatok beérkezési határideje: 2014. február 24., 14 óra,

-       a pályázat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül       elbírálásra kerül,

-       a pályázati eredmények az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül közzétételre       kerülnek a Tanács honlapján, és a pályázók elektronikus formában tájékoztatva lesznek.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letöltésőek:http://mnt.org.rs/ 

További információk a Magyar Nemzeti Tanács 024/524-534-es telefonszámán kaphatóak.
A média munkatestület 2014-es év első megbeszélésén a munkatestületi tagok megbeszélték a múltévi munkájukat és tapasztalataikat, tervet készítettek az új esztendőre. A testületi tagok átbeszélték az előre látott programokat és azok fontosságát.A média munkatestület harmadik hivatalos üllésén a munkatestületi tagok megbeszélték az aktuális problémákat, feladatokat, rendezvényeket és a kialakított adatbázis eredményességéről adtak visszacsatolást az MNT Közigazgatási Hivatal munkatársainak. A média napjainkban a negatív hírekre épít (családgyilkosságok, öngyilkosságok, gyilkosságok, szenvedés, kín, éhezés). A mentálhigiénés szakemberek szerint a negatív hangulatkeltés veszélyes, testileg és lelkileg is beteggé teheti az egyént, valamint közvetett és közvetlen környezetét. Az pozitív gondolkodás viszont lelkileg harmóniában, egyensúlyban tart. Az anyaság és a nagycsalád szépségét, előnyeit, megtartó erejét bemutató médiatartalmak mellett fontos a vajdasági magyar médiában teret adni a pozitív gondolatoknak. Az egyensúlyt persze nem szabad elveszíteni, tájékoztató eszközeink „rózsaszín ködgéppé” való átalakítása ugyanannyira káros a közösségre nézve, mint a negatív hírek túlzott hangsúlyozása.

A Médiával megbízott munkatestület feladata a vajdasági magyar médiumok összefogása és a demográfiai akcióterv sikerességét támogató médiatartalmak gyakorlati megvalósítása. 

A munkatestület céljairól és feladatairól bővebben itt olvashatnak.Megtörtént a Magyar Nemzeti Tanács 2013-2017-es időszakra elfogadott Népesedési Akcióterve megvalósításáért felelős médiával megbízott munkatestület tagjainak kinevezése.

A médiával megbízott munkatestület tagjai a következők:

 • Fazekas András- Családi Kör,
 • Kozma Zoltán- Pannon RTV,
 • Soós Georgina-Pannon RTV,
 • Varjú Sára- Hét Nap,
 • Bágyi Ribár Renáta- VRTV,
 • Komáromi Gabriella- Tájékoztatási KV Topolya,
 • Pesevszki Evelyn- Magyar Szó,
 • Balázs Szilvia- Szabadkai Rádió,
 • Nadrljanski Tornai Erika- Info TV Cnesa Magyarkanizsa,
 • Miklós Csongor- VRTV,
 • Nánási Anikó- VRTV,
 • Sárcsevity Bea- MNT.


Az üllésen részt vett tagok felvázolták azt a munkatervet, amelyek az akcióterv céljainak megvalósításához szükségessek. Felmerült az igénye a közös adatbázis kialakításának, amely hatékonyabbá tenné az interjú alanyok felkeresését és a tartamak sokszínűségének nővelését. A munkatestületi tagok közötti kapcsolattartás erősítése is fontos és a munkatesület jó lehetőséget teremt a hatékonyabb közös munkára és az információ áramoltatására.A Népesedési Akciótervben nagy hangsúlyt kap a vajdasági magyar média szerepe. Fontosnak tartjuk a pozitív irányba történő szemléletváltást, célirányos médiatartalmakkal. A Magyar Nemzeti Tanács alapította, illetve társ alapította és számos más vajdasági médium vett részt a tanácskozáson, amelyen dr. Korhecz Tamás az MNT elnöke felvázolta a célkitűzéseket és kihagsúlyozta a média szerepének fontosságát. 

A munkatestület megalakuló megbeszélésen részt vett a Családi Kör, a Pannon RTV, a Hét Nap, VRTV, Tájékoztatási KV Topolya, Magyar Szó, Szabadkai Rádió, Info TV Cnesa Magyarkanizsa.