CÍMOLDAL AKTUALITÁSOK GALÉRIA KAPCSOLAT
2018.02.24. Szombat
 

Támogatók

1_1.jpg

Társoldalunk
Munkatestületek / Civil

A Magyar Nemzeti Tanács áprilisban meghirdetett egy pályázatot, amelynek a célja, hogy játszósarok legyen minél több intézményben. A kiírásnak köszönhetően 8 vajdasági civil szervezet gazdagodott képességfejlesztő játékokkal.

A játékokat az újszülöttektől egészen a 8 éves gyerekekig minden korosztály használhatja. Egy-egy csomag értéke 12 és fél ezer dinár. A csomagot igyekeztek aszerint összeállítani, ami leginkább megfelel az adott civil szervezetnek. Sárcsevity Bea, az MNT demográfiai stratégiájának koordinátora: „Figyelembe vettem azt is, hogy van-e beltér, illetve van-e kültér is. Ha van kültér, akkor hintát is tudtak kapni a pályázók, tehát megpróbáltam úgy szétosztani a csomag tartalmát is, amely a készségfejlesztéshez is a legmegfelelőbb ahhoz a korosztályhoz, amellyel a civil szervezet foglalkozik.”

Az MNT pályázatára 15 civil szervezet jelentkezett. 8-an pályáztak sikeresen. A legfontosabb feltétel az volt, hogy minél jobban kihasználják majd a csomag tartalmát az egyesületek. A Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete is a sikeres pályázók között van. Gajda Nóra, a Kolibri Nagycsaládosok Egyesületének elnöke: „Nagyon sokat jelent nekünk. Játékcsomag van benne, illetve két babzsák és egy hintaló. Fejlesztő játékok, amiket mi szinte heti rendszerességgel használhatunk a baba-mama klub keretein belül, ami az egyesületünk berkein belül működik.”

Forrás:http://pannonrtv.com/web/?p=133304A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

A NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV 2013-2017 MEGVALÓSÍTÁSÁRA

VONATKOZÓ, 2014-ES ÉVBEN, ELSŐ ÍZBEN

ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁS JÁTSZÓSAROK BERENDEZÉSÉHEZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Magyar Nemzeti Tanács nyílt pályázatott hirdet játék- és eszközcsomag játszósarkok kialakításához és fejlesztéséhez (már meglévők bővítéséhez).

A támogatás összege 8 játékcsomag 12.500 dinár/csomag értékben, összesen 100.000,000 (azaz: százezer) dinár. Pályázhatnak azon civil szervezetek és egyesületek, amelyek rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával a játszósarok kialakításához és profiljuk a gyermekekkel való foglalkozás. A pályázati felhívás 2014. április 10-től 2014. április 24-ig, 14 óráig áll nyitva a pályázók számára.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letöltéséhez kattintson a megfelelőre:

1. pályázati határozat

2. pályázati felhívás

3. pályázati űrlap

További információk a Magyar Nemzeti Tanács 024/524-534-es telefonszámán kaphatóak.

 A civil munkatestület 2014-es év első munkatestületi megbeszélésen megvitatták az elmúlt év tapasztalatait, az új esztendő céljait, az aktuális programokat és megszabták a kiírásra kerülő pályázat feltételeit. Szó volt még azokról a civil szervezetek által szervezett programokról, amelyen népszerűsíthető a népesedési akcióterv.A politikum, önkormányzatok, média és egyház mellett a civil szervezetek is sokat tehetnek a klíma és az életkörülmények javítása érdekében. A nagycsaládos egyesületek, családszervezetek, családi klubok és szülők egyesületei erősítik a család értékeit, kultúránk és más hagyományok ápolását.

A civil szervezetek segítenek a családi élet megerősítésében, felkarolják az összetört és csonka családokat, ösztönzik a baráti kapcsolatok, együttműködés, segítségnyújtás gyakorlását. A civil munkatestület célja a családbarát szervezetek összefogása, kihasználva a civil kezdeményezések legsajátosabb tulajdonságait, az önkéntességet, az azonos értékközpontúságot és a civil fórumok által nyújtott lehetőségeket.

A munkatestület céljairól és feladatairól bővebben itt olvashatnak.Az ülésen a munkatestületi tagok összeállítottak egy javaslatot civil szervezetek számára, amely programok meghonosításával, ápolásával hozzájárulhatnának a népesedési akióterv kivitelezéséhez és ezen célok megvalósítását tűzte célul a munkatestület is.

Civileknek javasolt intézkedések

Közcélú intézkedések és kezdeményezések a nagycsaládokra nézve de nem rekesztenek ki más közösséghez tartozó személyeket sem.

Játszóházak létrehozása

Cél: A gyermekek napközbeni minőségi szabadidős tevékenységének biztosítása valamely civil szervezet, magánvállalat vagy önkormányzat által kialakított játszóházban, amelyben kis és nagycsaládok, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik bevonása a cél, akiknek nincs lehetőségük ilyen foglalkozásokon részt venni. A gyerekeknek nyújtott szolgáltatások által a szülőket is hatékonyabban lehetne bevonni, megnyerni olyan programokkal, amely a Népesedési Akcóterv Civil munkatestület javaslataiban is megfogalmazódott (nevelő jellegű programok, tanácsadás, egészséges életmódra nevelés)

A játszóházak létrehozása nem egyszerű feladat. Hosszútávon megvalósuló dolog, ezért amíg nincs hozzá forrás, működhetnének alkalmanként, egy - egy rendezvény kísérő programjaként, ezzel is hozzájárulva a kampányoláshoz, népszerűsítéshez. Kialakításukkor fontos a vidéki lehetőségek mérlegelése és figyelembevétele is.

Várt eredmények és hatások: A gyermekek hasznosan tölthetik el szabadidejüket, amíg a szüleik, azaz a családok integrált szolgáltatásban részesülnek, ezenkívül változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson az alacsony lélekszámú településeken élőknek is. A nyári foglalkozások ideje alatt a szülők ügyeiket intézhetik, valamint munkát is vállalhatnak.

Családhoz kötődő ünnepek megtartása és más jeles események (világnapok) megjelölése

A hagyományok őrzése, az ünnepek megtartása és az ünnepekre való felkészülés izgalma mind még jobban kifejezésre juttatja a családi fogalmát, szerepét és funcióját.  Minden ünnep és jeles alkalom bekövetkezte előtt lehet készülődni a fentiekhez kapcsolódó játékokkal, énekekkel, mesékkel és mondókákkal. A társadalmi együttélés alapsejtjéhez, a családhoz hozzátartozik az idősek (nagymamák, nagypapák, idős emberek ) tisztelete. Az anyák napján és egyéb vallási ünnepeken kívül az idősek világnapja is említésre érdemes.

Az ünnepek helyszínéül a fent említett játszóházak, művelődési házak, iskolák, óvodák, idősek otthona is szolgálhatnak.

Családgondozási program

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége által kidolgozott  CSALÁDGONDOZÁSI PROGRAMot bonyolítók erősíthetik a család értékeit, méltóságát, kulturális és más hagyományai ápolását. Segíthetnek a családi élet megerősítésében. Felkarolhatják az összetörött és csonka családokat. Taníthatják a családokat a kommunikációs ügyességekre. Segíthetik a családokat, hogy élni tudjanak a korszellem okozta nehézségekkel. Tanácsolhatják az erkölcs,  becsület,  hit,  akarás és  munka tiszteletét. A baráti kapcsolatok,  együttműködés és segítségnyújtás gyakorlását ösztönözhetik. Családbarát rendezvényeket szerveznek. Kedvezményeket biztosítanak és emberbaráti segítségnyújtást végeznek. Pozitív családképet mutatnak fel. Védik a családok érdekeit és értékeit.

A családlátogatásokba bevonhatók, védőnők, óvoda és iskola pedagógusok, akik a fent leírtak mellett szakmai szemmel diszkréten térképezhetik fel a családok életét. A program ily módon még hatékonyabb, főleg azokra a családokra nézve, akiknek szüksége van valamilyen segítségre (tanácsadás, információ közvetítés).

Civil szervezetek együttműködése

Fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak nagycsaládos egyesületeknek, családszervezeteknek javasoltak a már említett intézkedések, kezdeményezések. A civilek és  civil szféra egyik legfontosabb feladata, tevékenységi körtől függetlenül a közvetítés a közszféra és a magánszféra között.

Két vagy több egyesület együttműködésében is megvalósulhatnak például a családhoz kötödő ünnepek megszervezései.

Javalt a civileknek és az önkormányzatokkal, helyiközösségekkel, magánvállalatokkal való együttműködés. Javaslat: a civil szervezet tisztelje meg a helyiközösség képviselőit év végén éves beszámolóval és egy év végi jókívánsággal, még akkor is ha az adott évben nem kapott támogatást. A helyi vezetők  így tájékozódhatnak a civil szervezet munkájáról. A későbbiekben nagyobb esély van egy közös (fent említett) projekt kidolgozásban és bonyolításában.

A civil szervezet lehetőségei szerint vegyen részt, legyen jelen a mások által szervezett eseményeken is. Ez jó alap egy jövőbeni közös programban való részvételre.  Ilyen lehetőség van a demográfiai akcióterv „ terepes népszerűsítésére” is.

A demográfiai akciótervben megfogalmazott ak egy részét (pl: civileknek javasolt intézkedéseket) önkéntesek bonyolítják, az anyagi források viszont korlátozottak, vagy egyáltalán nincsenek,  ezért azok a civilek (Civil központok), akiknek tevékenységi körébe belleillik az önkéntesek képzése és az önkéntes munka népszerűsítése, szervezzék és népszerűsítsék azt. Nagy szükség van az Önkéntesekre.

Tanácsadói szolgáltatás szülőknek és fiataloknak

Ez a fajta szolgáltatás önálló szolgáltatásként, előadások formájában is működtethető, de a családgondozási program része is lehet.

Javaslat: kapcsolatfelvétel kezdeményezése a Vöröskereszttel, aki ingyenes előadások keretében igény szerint, szinte minden témában tud előadót, szakembert biztosítani.

Ide sorolhatók a vidéki óvódásoknak  és kisiskolásoknak szervezett tájékoztató, játékos előadások (olyan témába, amit a tantarv nem érint) az egészséges életmód kapcsán.A civil munkatestület célja a civil szférában tett intézkedések kezdeményezése és megvalósulásuk felügyelete.

A Magyar Nemzeti Tanács 2013-2017-es időszakra elfogadott népesedési akcióterve megvalósításáért felelős civil munkatestület tagjai:

 • Gajda Nóra,
 • Zsoldos Ferenc,
 • Krizsán Vilmos,
 • Sárcsevity Bea.


A civil munkatestület megalakuló üllésén a tagok megbeszélték a munkatestület adta lehetőségeket, a jövőbeli célokat, a civil szféra szerepét a népesedési akcióterv megvalósításában.

Népesedési Akcióterv 2013-2017- civil munkatestület által összeálított célkitűzések és javaslatok:

 • Kampány- gondolatok népszerűsítése, tematikus kampányok.
 • Játszóházak- önkormányzat, vállalatok létrehozásával. Ahol a gyermekek minőségi időt tudnak eltölteni és a civil szervezetek is tudnak strukturált programokat szervezni.
 • Minőséges gyermekprogramok szervezése- gyermekanimátorok képzése és gyermekanimátorok hálózatának kiépítése.
 • Nagycsaládosok nyaraltatása- a köztulajdonban lévő területeken az önkormányzatok támogatásával, vagy vállalatok, civilszervezetek tulajdonában lévő területek igénybevételével.
 • Szervezett adakozás a nagycsaládosoknak- Adományboltok létrehozása vagy más szervezett formában.
 • Baba börzék szervezése- már meglévő példák alapján.
 • Család gondozás- családterapeuták alkalmazása.
 • Kerekasztal beszélgetés a civil szervezetekkel- további ötletelések és tájékoztatás.
 • A MNT Népesedési Akcióterv számára tervezett embléma elkészítése- a középiskolások számára kiírt rajzpályázat keretein belül.